Executive Search, Recruitment & Personnel Leasing For Europe, Middle East ( EAU, Qatar, Oman), Asia & Africa.

ARC Business Solution & Recruitment - Consultancy Services for the Oil and Gas Industry.


E-mail:

Password:
DESIGN ENGINEERS FOR OMAN We are looking for the following positions for our client in Oman: Principal/lead /senior design ...
click here for more

COORDONATOR PROIECTE FACILITATI PETROL SI GAZE

Location: PLOIESTI SI TOATA TARA
Firm Name: Not available
Job County: undefined
Job Domain: Engineering
Active from: August 29th, 2013
Until: September 6th, 2013


JOB DESCRIPTION:

Realizeaza coordonarea executiei in santier a proiectelor specifice de constructii de suprafata. Urmareste stadiile de executie ale proiectelor in conformitate cu planificarea Intocmeste rapoarte specifice privind stadiile de executie ale lucrarilor de constructie si incadrarea in termene. Realizeaza analiza si predarea catre constructor spre executie a documentatiei tehnice de detaliu. Tine evidenta la zi a reviziilor la documentatiile de executie si se asigura de aplicarea in executie a reviziei actualizate si respectarea in executie a tuturor prevederilor respectivelor documentatii de detaliu. Coordoneaza in colaborare cu Managerul de proiect realizarea si aprobarea dispozitiilor de santier implicand constructorul si proiectantul de detaliu. Se asigura de emiterea, la timp, a dispozitiilor de santier si transmiterea acestora constructorului/contractorului pentru aplicare in executie. Urmareste stadiile de executie ale proiectelor in conformitate cu planificarea executiei asigurandu-se de respectarea prevederilor documentatiei de detaliu, a respectarii programelor de control interfazic impuse de proiectant cu respectarea termenelor de finalizare impuse. Realizeaza si actualizeaza planificarea pentru lucrarile din santier in concordanta cu termenele stabilite impreuna cu Managerul Departamentului Constructii. Realizeaza rapoarte privind calitatea lucrarilor, incadrarea in planificarea, asigurarea conformitatii activitatilor cu specificatiile si procedurile interne. Contribuie la elaborarea documentatiei necesare de evaluare a status-ului proiectelor in colaborare cu Managerul de proiect. Urmareste aplicarea si indeplinirea planului de control si calitate in activitatea de executie/montaj conducte, grupuri de facilitati si instalatii pentru titei si gaze (parcuri de gaze,instalatii de colectare, separare si tratare titei, statii compresoare). Participa la receptia materialelor si echipamentelor primite in santier si verifica documentele de calitate/ conformitate ce insotesc respectivele materiale/echipamente. Semneaza procesele verbale de receptie calitativa si cantitativa. Participa si intocmeste impreuna cu Managerul de proiect documentele receptie a lucrarilor de prestari servicii in baza carora se va realiza decontarea facturilor emise de catre furnizorii de servicii. Semneaza procesele verbale de receptie calitativa si cantitativa. Raporteaza si intocmeste Rapoarte de Neconformitate (NCR) pentru materiale/echipamente/lucrari de prestari servicii necorespunzatoare in raport cu prevederile proiectelor de detaliu si cerintelor din proiectele respective privind de controlul calitatii. Intocmeste si mentine actualizat un registru privind stadiul neconformitatilor pentru fiecare proiect in parte. Participa la toate fazele determinante din programul control de calitate prevazut in proiectele de detaliu. In functie de stadiul lucrarilor de constructii, anunta Managerul de proiect si notifica Inspectia in Constructii de necesitatea privind realizarea fazelor determinante conform proiectului de executie. Colaboreaza cu autoritatile la inspectiile efectute in santier. Participa la predarea, catre executant, a amplasamentelor, intocmind documentatia legala si asigurand, in acelasi timp, prezenta persoanelor responsabile pentru aceasta activitate. Organizeaza, coordoneaza si supravegheaza efectuarea testelor de presiune/etanseitate pentru trasele tehnologice si echipamentele specifice in concordanta cu prevederile documentatiei de detaliu elaborata de proiectantul de specialitate. Participa impreuna cu Managerul de proiect la efectuarea testelor premergatoare punerii in functiune a instalatiilor. Face parte din comisia de receptie si punere in functiune a obiectivelor impreuna cu Managerul de proiect. Realizeaza evaluarea, raportarea si asigurarea minimizarii riscurilor cu privire la activitatile de executie specifice proiectelor prin urmarirea implementarii si respectarii in santier a politicilor SSM/SU specifice companiei si conform legislatiei in vigoare. Identifica ariile care necesita imbunatatiri, in stransa colaborare cu management-ul functional si managerii proiectelor; propune si implementeaza solutii de imbunatatire. Faciliteaza si imbunatateste procesul de comunicare si colaborare in cadrul proiectelor. Asigura urmarirea executiei lucrarilor la un inalt nivel calitativ, cu incadrarea in termenele stabilite. Monitorizeaza conformitatea cu normele de mediu, sanatate si securitate in munca conform legii. Intocmeste si transmite rapoarte de activitate periodice conform solicitarilor Managerului Raportarea stadiului de executie/a situatiei aprovizionarii cu materiale se va face in formatul solicitat Pregateste in colaborarea cu Managerul de proiect cartea constructiei in timp util pentru fiecare obiectiv, preliminar efectuarii receptiei si punerii in functiune a obiectivului respectiv. Urmareste in colaborare cu Managerul de proiect finalizarea lucrarilor conform cu documentatia de detaliu elaborata de proiectantul de specialitate


JOB REQUIREMENTS:

1. Studii / Education: Diploma universitate - profil inginerie mecanica sau alt profil de inginerie. 2. Experienta profesionala / Work Experience: Min. 5 ani experienta in constructii in industria petrol si gaze; 3. Cunostinte tehnice si de afaceri / Business and technical knowledge: - cunostinte de management de proiect; tehnici de control si monitorizare; - certificari ANRE gr. IT, gr. IIT(avantaj) - cunostinte tehnice specifice domeniului de productie titei si gaze; - permis de conducere, categoria B; - cunostinte legislative necesare activitatii de profil; - abilitati de lucru pe calculator Word, Excel, Microsoft Project, AutoCAd.


JOB OFFER: